Pihakiveys toivomusten mukaan

Pihasuunnittelun lähtökohtana on talon asukkaiden toivomukset, jotka huomioon ottaen suunnittelija pyrkii löytämään tontille mahdollisimman toimivat, käytännölliset ja ulkonäöllisesti esteettiset ratkaisut.  Siinä missä yleissuunnitelmassa kartoitetaan pihan isot toiminnalliset kokonaisuudet kohdilleen,  kiveyssuunnitelma on astetta tarkempi.   Mittakaavaan piirretyssä yksityiskohtaisessa piirustuksessa tuodaan esille kivityypit, värit ja ladontamallit.   Kiveyssuunnitelma helpottaa oleellisesti myös määrälaskentaa.

Esimerkkipihamme asukkaiden toiveena oli selkeälinjaiset ratkaisut ja neutraalit värit. Yleissuunnitelma pihaan tehtiin jo ennen talon rakentamisen aloittamista ja kiveyssuunnitelmaa tarkennettiin rakennustyön edetessä.  Pinnoitteiden pääkiveksi valittiin suorakaiteen muotoinen betonikivi  tiililadonnalla. Pääväriksi  vihertävän omakotitalon kiveyksillä päädyttiin mustaan,  jota elävöittävät hillityn harmaat rajaukset.  Asukkaiden toivomuksesta autokatoksen edusta päällystettiin asfaltilla.  Betonisin muurikivin toteutetut matalat korotetut istutukset antavat ryhtiä tasamaatontille niin etu- kuin oleskelupihalla.

 Suunnitelma_Page_1

Pohjat painumaan edellisenä syksynä

Kun pihasuunnittelutyöhön ryhdyttiin hyvissä ajoin,  olivat tulevien kiveysten, kasviryhmien ja valaisimien paikat tiedossa jo talon rakennusvaiheessa. Näin ollen tontilla työskenteleviä koneita pystyttiin hyödyntämään tehokkaasti myös mm. maastonmuotoilussa, kiveyksien pohjien teossa,  sekä tarvittavien kaapeleiden maahan upottamisessa.   Kivettävien alueiden pohjatyöt massanvaihtoineen ja routaeristyksineen  tehtiin valmiiksi jo edellisenä syksynä, mikä joudutti ratkaisevasti pihatöiden aloittamista seuraavana keväänä.  Pintaroudan sulamisen jälkeen  tarvittiin enää hieman hienosäätöä konekarkeudelle tehtyjen perustusten saattamiseksi oikeaan korkoon, sekä kallistusten viimeistelyyn vesien ohjaamiseksi.  Tarvittavien lisätäyttöjen jälkeen pohjat tiivistettiin  kertaalleen maantiivistimellä, jonka jälkeen kivettävät alueet olivat asennushiekkaa ja kivien asentamista vaille valmiit.

1 työmaa SA   2 työmaa SA

3 työmaa valaisinkaapelit SA   5 työmaa tiivistäminen SA

About Pihakivimestari

Tässä blogissa pihasuunnittelun ja -rakentamisen ammattilainen antaa ideoita ja vinkkejä onnistuneen kivapihan suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon.